พยาธิหลอดอาหารของสุนัข  

Spirocerca  lupi (rodolphi, 1809)

        พบในผนังหลอดอาหารของสุนัข อาจพบในกระเพาะ  เส้นเลือด aorta พยาธิตัวผู้ยาว 30-45 มม.  ตัวเมียยาว 54-80 มม. ขณะมีชีวิตจะม้วนตัวเป็นวงและมีสีชมพู หรือสีแดง  ริมฝีปากมี 3 lobes และคอหอยสั้น   ไข่พยาธิมีขนาดเล็กมาก มีเปลือกไข่หนาและมีตัวอ่อนอยู่ภายใน  อาศัยแมลงปีกแข็งที่แพร่พันธุ์ในอุจจาระเป็นโฮสต์กึ่งกลาง เช่น  Scarabeus  sacer, Akis spp.,  Atenchus spp., Geotrupes spp., Gymnopleurus spp.

ชีพจักรพยาธิหลอดอาหารสุนัข

spirocerca-lupi-58

Comments are closed.