แมลงวันบ้าน

แมลงวันบ้านresize
ตัวเต็มวัยของแมลงวันบ้านมีขนาด 5-8 มิลลิเมตร ตาสีแดง ส่วนอกมีสีเทาและมีเส้นตามยาวสีดำ 4 เส้น ส่วนท้องมีสีน้ำตาลเหลืองและมีเส้นตามยาวตรงกลางสีดำ

แมลงวันบ้านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคน ปศุสัตว์ บ้านเรือน และของเน่าเสีย แมลงวันบ้านเป็นพาหะของเชื้อโรคหลายชนิด เช่น  เชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และหนอนพยาธิ โดยเชื้อโรคอาจจะติดไปกับขน เท้า และลำตัว หรือถูกขย้อนปนออกมากับน้ำลายระหว่างกินอาหารหรืออุจจาระที่แมลงวันบ้านขับถ่ายออกมา

วงจรชีวิต

แมลงวันบ้านออกหากินในช่วงกลางวัน ส่วนในเวลากลางคืนจะรวมกลุ่มอยู่บนกิ่งไม้และพุ่มไม้ แมลงวันบ้านจะกินอาหารก่อนที่จะจับคู่ผสมพันธุ์ ตัวเมียส่วนใหญ่จะจับคู่ผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวและจะเก็บอสุจิไว้ในถุงเก็บน้ำเชื้อ (spermatheca) ตัวเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มๆละ 100-150 ฟอง บนอุจจาระสัตว์ กองปุ๋ยคอก เศษซากขยะ และอินทรียวัตถุเน่าเปื่อย วางไข่ทุกๆ 3-4 วัน ตลอดชีวิตของมัน ไข่ใช้เวลา 12-24 ชั่วโมงจะฟักเป็นตัวหนอนสีขาว หนอนมี 3 ระยะ ใช้เวลา 3-7 วัน และก่อนที่จะเข้าดักแด้มันจะคลานออกจากแหล่งอาหารเพื่อออกไปหาที่แห้ง หนอนขุดรูเข้าไปในดินและเข้าดักแด้ในปลอก (puparium) สีน้ำตาลแดง ดักแด้ใช้เวลา 3-5 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุ 15-25 วัน หรือ 2 เดือน ถ้าไม่มีอาหารจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 2-3 วัน วงจรชีวิตจากไข่เป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาอย่างน้อย 7-10 วันแมลงวันคอกสัตว์

แมลงวันคอกresize
แมลงวันคอกสัตว์มีขนาด 5-8 มิลลิเมตร ปากมีลักษณะเป็นท่อยาวสีดำยื่นชี้ตรงไปข้างหน้า เรียกปากแบบนี้ว่าปากเจาะดูด (piercing sucking type) ส่วนอกมีสีเทาและมีเส้นตามยาวสีดำ 4 เส้น ส่วนท้องมีสีเทาและมีจุดกลมสีดำอยู่ทางด้านข้างของปล้องท้อง แมลงวันคอกสัตว์เป็นพาหะของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และหนอนพยาธิ

วงจรชีวิต

แมลงวันคอกสัตว์ทั้งตัวผู้และตัวเมียดูดกินเลือดจากสัตว์ เช่น ม้า โค สุนัข และคน แมลงวันคอกสัตว์ออกหากินในเวลากลางวันนอกบ้านและมีแสงแดด หลังจากจับคู่ผสมพันธุ์แมลงวันคอกสัตว์อาจจะกินเลือดจากสัตว์หลายตัว โดยกินเลือด 1-3 ครั้ง/วัน ใช้เวลา 2-4 นาที และบ่อยครั้งจะถูกแมลงวันชนิดอื่นเข้ามาขัดจังหวะในระหว่างการดูดกินเลือด หลังจากกินเลือดอิ่มแล้วแมลงวันคอกสัตว์จะไปเกาะพักที่ผนังโรงเรือน รั้ว ต้นหญ้าหรือต้นไม้ ตัวเมียวางไข่ประมาณ 25-50 ฟอง ในฟางเปียกผสมปัสสาวะ ซากพืชและเศษอาหารสัตว์ ที่นอนในคอกสัตว์ หรือกองปุ๋ยคอก ตัวเมียแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้ถึง 700 ฟอง ไข่ใช้เวลาฟัก 1-4 วัน หนอนมี 3 ระยะใช้เวลา 6-30 วัน ดักแด้ใช้เวลา 6-26 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุ 2-3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ วงจรชีวิตใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ หรือ 3-7 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

Comments are closed.