พยาธิไส้เดือนในสุกร  

Ascaris  suum (Goesse, 1782)

  -พบในลำไส้เล็กของสุกร

-พยาธิมีขนาดใหญ่  ตัวผู้ยาว 15-25 ซม. และกว้าง 3-4 มม.

-พยาธิตัวเมียยาว 20-40 ซม. และกว้าง 5-6 มม.

-พยาธิตัวเมียตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้ 200,000 ฟอง/วัน ไข่พยาธิมีเปลือกที่หนามากและผิวเปลือกไข่ขรุขระ สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างดี

-ระยะตัวอ่อนของพยาธิเมื่อเคลื่อนที่ไปยังตับ เนื้อเยื่อตับจะถูกทำลายและมีเลือดออก

-พยาธิตัวแก่ ถ้ามีจำนวนมากจะทำให้ลำไส้เล็กอุดตัน  บางตัวอาจเข้าไปยังท่อน้ำดีและตับ ทำให้ท่อน้ำดีอุดตัน และเกิดดีซ่าน
พยาธิใส้เดือนสุกร

ชีพจักรพยาธิไส้เดือนสุกร

Comments are closed.