พยาธิไส้เดือนของสุนัข

Toxocara canis (Stiles, 1905)

  -พบในลำไส้เล็กของสุนัข

-ลำตัวพยาธิมีสีขาว ตัวผู้ยาว 4-10 ซม.และกว้าง 2-2.5 ซม.

-ตัวเมียยาว 5-18 ซม. และกว้าง 2.5-3 ซม.

-มีริมฝีปาก 3 อัน

-ที่บริเวณปลายตอนหน้าของลำตัวมีแผ่นผนังตัวที่แผ่แบนออกด้านข้างเป็นรูปกิ่งใบหอก

(semi-lanceolate shaped cervical alae)
พยาธิไส้เดือนในสุนัข

ชีพจักรพยาธิไส้เดือนสุนัข

Comments are closed.