เหลือบ

ตัวเต็มวัยของเหลือบมีขนาดกลางถึงใหญ่ประมาณ 25 มิลลิเมตร ลำตัวหนาสีดำ น้ำตาล เขียว และเหลือง ส่วนหัวมีขนาดใหญ่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ตาสีแดงเหลือบเขียว ตัวผู้ตาชิดกัน ส่วนตัวเมียตาห่างกัน เหลือบเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโปรโตซัว แบคทีเรีย และหนอนพยาธิ

วงจรชีวิต

เฉพาะเหลือบตัวเมียเท่านั้นที่ดูดกินเลือดคนและสัตว์เป็นอาหาร ส่วนตัวผู้กินน้ำหวานดอกไม้ หลังจากเหลือบผสมพันธุ์แล้ว เหลือบต้องการกินเลือดเพื่อให้ไข่เจริญเติบโต โดยเหลือบจะกินเลือดทุกๆ 3-4 วัน เหลือบจะออกหากินนอกบ้านในเวลากลางวันและมีแสงแดด เหลือบวางไข่ประมาณ 100-800 ฟอง ใต้ใบพืชเหนือแหล่งน้ำหรือบนใบพืชที่ติดโคลน ไข่ใช้เวลาฟัก 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและชนิด หนอนที่ฟักออกมาจากไข่จะร่วงหล่นมาบนพื้นดินและอาศัยอยู่ใต้ดินโคลนหรือในน้ำ หนอนมี 6-13 ระยะ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนหรือเป็นปี ดักแด้พบอยู่ในดินแห้งใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยของหนอนใช้เวลา 1-3 สัปดาห์ ตัวเต็มวัยมีอายุ 3-4 สัปดาห์ วงจรชีวิตอาจจะใช้เวลา 70 วันถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของเหลือบ

เหลือบresize

Comments are closed.