พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ทางสัตวแพทย์ ได้ร่วมจัดแสดงใน “งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558″ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ระหว่างวันศุกร์ 30 มกราคม 2558  -   วันเสาร์ 7 กุมภาพันธ์ 2558

ku 01

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>