พยาธิปากขอในสุนัข  

Ancylostoma  caninum  (Ercolani, 1859)

  -พบในลำไส้เล็กของสุนัข

-พยาธิตัวผู้มีขนาด 10-12 มม.  ตัวมียขนาด 14-16 มม.

-พยาธิมีช่องปากลึก และขอบทางด้านล่างจะมีฟัน (ventral teeth) 3 คู่ และในส่วนลึกของช่อง

ปากจะมีฟัน (dorsal teeth) 1 คู่ และ centrolateral teeth อีก 1 คู่

-พยาธิตัวเมียสามารถวางไข่ได้ 16,000 ฟอง/วัน

-การติดพยาธิชนิดนี้มีหลายวิธี ได้แก่

-ติดโดยการกินตัวอ่อนระยะติดต่อที่ปนเปื้อนกับน้ำและอาหาร

-ติดโดยตัวอ่อนระยะติดต่อไชเข้าผิวหนัง

-ติดโดยตัวอ่อนระยะติดต่อผ่านทางน้ำนมเหลืองหรือน้ำนมไปยังลูกสุนัข
พยาธิปากขอในสุนัข

ชีพจักรพยาธิปากขอในสุนัข

Comments are closed.